Zmiana odpłatności za poyt dziecka w żłobku

Zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat opłata za pobyt wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

 

W związku z powyższym od 1 marca 2014 roku

opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach

wynosić będzie 320 złotych.


 

Do obowiązujących umów zostały przygotowane aneksy.

Rodzice/opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się do zapoznania się z nimi

oraz podpisania dokumentu.