Do pobrania

Deklaracja kontynuacji Karta zgłoszenia dziecka PDF Karta zgłoszenia dziecka OFFICE
Karta zgłoszenia 2019 Karta zgłoszenia dziecka PDF
Regulamin naboru Regulamin naboru
Zmiana regulaminu
naboru 2019
Regulamin naboru
Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny
Statut Statut
Uchwała Rady Miasta
w sprawie odpłatności
Opłaty