Plan dnia

5:30-7:45 przyjmowanie dzieci do Żłobka, indywidualny kontakt z rodzicami, zabawy  ruchowe z dziećmi, 
7:45-8:00 przygotowanie do śniadania,
8:00-8:15 śniadanie grupy młodszej,
8:15-8:30 śniadanie grupy starszej,
8:30-9:00 czynności pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne,
9:00-10:00 aktywne zajęcia ( z podziałem na grupy): zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne,
10:00-10:15 II śniadanie,
10:15-11:00 zajęcia zabawowe, edukacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w ciepłe dni wychodzenie na taras i do ogródka – zabawy na świeżym powietrzu, spacery,
11:00-11:15 przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne,
11:15-12:00 obiad (I i II danie),
12:00-12:15 toaleta i przygotowanie do odpoczynku,
12:15-14:00 odpoczynek/leżakowanie, zajęcia wyciszające, słuchanie muzyki, bajek czytanych przez opiekunki,
14:00-14:15 czynności pielęgnacyjne i higieniczno-sanitarne,
14:15-14:30 podwieczorek,
14:45-16:30 zabawy dowolne i inspirowane, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, zajęcia indywidualne, oczekiwanie na rodziców.